Instrukcja: Jak prawidłowo regulować docisk w oknach PCV na lato i zimę przy pomocy imbusa

Okna PCV można regulować przy pomocy imbusa w celu dostosowania docisku okna, co pozwala na kontrolowanie szczelności w zależności od sezonu. Oto kroki, które należy podjąć, aby prawidłowo regulować docisk w oknach przy użyciu imbusa.

Regulacja na lato:

 1. Zamknij okno: Przed rozpoczęciem regulacji upewnij się, że okno jest całkowicie zamknięte.
 2. Zlokalizuj punkt regulacyjny: Na bocznej części okna znajdziesz punkt regulacyjny, zazwyczaj w pobliżu zawiasów. Może to być otwór lub niewielki wycięcie oznaczone kropką lub wycięciem (lato wycięcie lub kropka powinna znajdować się do zewnątrz okna zaś na zimę do wewnątrz)
 3. Wybierz odpowiedni rozmiar imbusa: Wybierz imbus o odpowiednim rozmiarze, który pasuje do punktu regulacyjnego. W zależności od producenta okna, może być to imbus o rozmiarze 3 mm lub innym standardowym rozmiarze.
 4. Regulacja docisku: Włóż imbus do punktu regulacyjnego i delikatnie obracaj nim w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć docisk okna. Wykonuj niewielkie obroty i testuj docisk, sprawdzając, czy okno jest łatwe do otwierania i zamykania, a jednocześnie dobrze uszczelnione.

Regulacja na zimę:

 1. Zamknij okno: Upewnij się, że okno jest całkowicie zamknięte przed rozpoczęciem regulacji.
 2. Zlokalizuj punkt regulacyjny: Znajdź punkt regulacyjny na bocznej części okna, podobnie jak w przypadku regulacji na lato.
 3. Wybierz odpowiedni rozmiar imbusa: Wybierz imbus o odpowiednim rozmiarze, który pasuje do punktu regulacyjnego.
 4. Regulacja docisku: Włóż imbus do punktu regulacyjnego i delikatnie obracaj nim w prawo lub w lewo, aby zwiększyć lub zmniejszyć docisk okna. W przypadku regulacji na zimę, zazwyczaj zaleca się zwiększenie docisku w celu lepszego uszczelnienia okna i zapobieżenia przenikaniu zimnego powietrza. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać z dociskiem, aby okno nadal było łatwe do otwierania i zamykania.

Ważne wskazówki ogólne:

 • Przed przystąpieniem do regulacji upewnij się, że masz odpowiedni rozmiar imbusa.
 • Wykonuj niewielkie obroty imbusa, aby stopniowo dostosowywać docisk okna, w oknach docisk zazwyczaj jest zaznaczony kropką lub nacięciem by łatwiej było ustawić odpowiednie dociśnięcie okna (lato do zewnątrz, zima do wewnątrz).
 • Testuj działanie okna po każdej regulacji, aby upewnić się, że jest dobrze uszczelnione i działa prawidłowo jego zamykanie
 • Po zakończonej pracy powinno się także nasmarować dociski specjalnym smarem