Warning: A non-numeric value encountered in /home/dziewano/domains/okna-lublin.com.pl/public_html/wp-content/themes/rttheme17/content_generator.php on line 123

Okucia

Okna z okuciami Winkhaus. ABC okuć, czyli co trzeba wiedzieć przed zakupem okien.

O tym, jakie funkcje będzie miało okno, decyduje mecha­nizm, którego nie widać – okucie ukryte pomiędzy skrzydłem a ramą okna. Każde nowoczesne okucie pozwala na otwiera­nie, uchylanie i zamykanie skrzydła. To dziś standard. Jeśli jednak cenimy wygodę i bezpieczeństwo, warto wiedzieć, co jeszcze potrafi inteligentny system okuć.

Okucie Winkhaus autoPilot umożliwia zastosowanie szeregu elementów, które podnoszą funkcjonalność i komfort użyt­kowania okna. W większość z nich można wyposażyć okno nawet po wielu latach jego użytkowania.

A jak autoPilot Winkhaus

Podstawowy system okuć uchylno-rozwie- ranych na rynku. Umożliwia zastosowanie szeregu elementów, które podnoszą funk­cjonalność i wygodę użytkowania okna. W większość z nich można wyposażyć okno nawet po wielu latach jego użytkowania.

B jak blokada obrotu klamki z podnośnikiem

Mechanizm ten wymusza prawidłową ob­sługę okna, czyli uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy okno jest otwarte. Dzięki niemu nie dojdzie do „wyczepienia się” skrzydła z górnego zawiasu. Podnośnik dodatkowo lekko unosi skrzydło i zapew­nia płynne jego przechodzenie z pozycji otwartej do zamkniętej. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane do okien o dużych rozmiarach.

C jak Comfort

To nowe na rynku okucie z dodatkową funkcją odstawienia skrzydła od ramy. Gdy przekręcamy klamkę pionowo do góry, po­między ramą a skrzydłem powstaje 6-mi- limetrowa szczelina. Umożliwia ona efek­tywne wietrzenie przy zaryglowanym oknie. Dzięki specjalnym zaczepom, „otwarte” okno jest zabezpieczone przed włama­niem tak, jakby było zamknięte.

E jak estetyka

By dopełnić estetyki okien, warto zamasko­wać zawiasy odpowiedniego koloru osłona­mi. W standardowej ofercie Winkhaus po­siada osłony zawiasów w kolorach: białym, brązowym, srebrnym, stalowym oraz stare złoto i mosiądz, a na specjalne zamówienie dostarcza je w dowolnym kolorze palety RAL.

G jak grzybek

To specjalny trzpień ryglujący skrzydło w ościeżnicy. Te charakterystyczne grzybki wraz ze stalowymi zaczepami na ramie okna stanowią tzw. punkty bezpieczne. Im więcej takich punktów, tym większa odpor­ność okna na włamanie.

M jak mikrowentylacja

Jest możliwa po przekręceniu klamki w górę o 45° od pozycji poziomej – wtedy między ramą a skrzydłem powstaje nie­wielka (3 mm) szczelina, która zapewnia stały dopływ świeżego powietrza. Skrzydło pozostaje w tej pozycji dzięki specjalnemu zaczepowi rozszczepiającemu.

O jak ogranicznik otwarcia okna

Ograniczając otwarcie skrzydła do kąta 90°, zabezpiecza je przed uderzaniem o wnękę okienną przy silnym wietrze. Wbudowany hamulec cierny utrzymuje otwarte skrzy­dło w żądanej pozycji.

R jak ręczna regulacja rolki „zima-lato”

Zmiany temperatury powodują rozsze­rzania się i kurczenie tworzywa, z którego wykonane jest okno. Dlatego wymaga ono okresowych regulacji docisku skrzydła do ościeżnicy. Okucia Winkhaus wyposażone są w rolki ryglujące z możliwością ręcznej regulacji docisku. Dzięki nim możemy sa­modzielnie zmniejszyć docisk skrzydła do ramy latem, a zwiększyć – zimą.

S jak stopniowane uchylanie

Odpowiada za nie mechanizm MSL. Spra­wia on, że stopień uchylenia skrzydła moż­na zmieniać. Zamiast jednej pozycji uzys­kujemy – zależnie od pogody lub potrzeb domowników – 5 lub 7 położeń skrzydła. Dzięki temu można regulować intensyw­ność przewietrzania, przekręcając klamkę na kolejny „stopień”. Uchylone skrzydło jest także zabezpieczone przed zatrzaśnię­ciem.

Z jak zatrzask balkonowy

Zapobiega uderzaniu otwartych drzwi o oś­cieżnicę, gdy jesteśmy na balkonie. Wycho­dząc na balkon, zamykamy drzwi, pociąga­jąc za specjalny uchwyt – zatrzask utrzy­muje skrzydło w ościeżnicy. Drzwi otworzą się ponownie przy lekkim nacisku z zew­nątrz.

 

ok

(treść podstrony pochodzi z ulotki firmy WINKHAUS – http://www.winkhaus.pl )